Về chúng tôi

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://regodsshop.com/.

Bình luận

Văn bản đề xuất: Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web. Chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét. Với địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam. Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (mã băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar. Giúp bạn xem được bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai.

Phương tiện truyền thông

Văn bản đề xuất: Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, không nên tải lên hình ảnh có bao gồm dữ liệu vị trí. Tránh nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống. Sau đó trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookie

Văn bản đề xuất: Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Nó giúp bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời. Giúp bạn xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình. Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu ?

Văn bản đề xuất: Nếu bạn để lại nhận xét. Nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi có thể nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào một cách tự động. Thay vì cứ giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt. Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có). Chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ.

Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào. Trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng của mình. Người quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình ?

Văn bản đề xuất: Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp đã xuất của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu ?

Văn bản đề xuất: Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.